29 Октомври

"А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. " Лука 19:8

Ние вярваме, че мнозина днес правят грешка, като не следват напълно курса на Закхей; те протължават да държат нещо, което принадлежи по право на други; и че те не посвещават повече от тяхното богатство, пари или собственост, или време, или талант на Господа. Закхей бил евреин и според изискванията на Закона, една десета част от неговите годишни доходи, трябва да се дадат за религиозни цели. Но той далече надминал това, като дал половината от годишния си доход, половината от всички пари, притежания и собственост. Някои биха попитали, Колко е разумното задължениое на Християнина? Ние отговаряме, със сигурност трябва да е повече от една десета. Според нашето разбиране, Закхей не е даже завършил напълно жертвата си. Z'06-280 R3849:4 (Hymn 8)