27 Октомври

„Благ е Господ към ония, които Го чакат, към душата, която Го търси. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа.“ Плачът на Йеремия 3:25,26

Нека не правим грешка. Това е въпрос на наследство или на липса на наследство сред тези, които са осветени. Този, който е верен в малкото, дава почит на Господ за осигуряването на всички благословии, временни и духовни. Той би бил подготвен да очаква с постоянен стремеж какво ще получи съответно от Овчаря. От друга страна тези, които не оценяват „ храната навреме“ и специалните провизии на жътвеното време- тези не ще бъдат подготвени, ще бъдат дори мамени от тези, които се стремят да ги измамят и ще бъдат от самосебе си отхвърлени. Z'09-254 R4459:6 (Hymn 257)