26 Октомври

„У вас ще има песен както в нощта на тържествен празник.“ Исая 30:29

Факт е, че тези, които са опитали от Господната милост, тези, които са получили радостта, която никой човек не може да вземе от тях, тези, които са опитали от благосклонността на Бог в Христа не само ще се радват и буквално ще пеят песни с уста, но те ще се радват да имат песен на хвалебствие и благодарност към Бога през целия си живот. Песента ще бълбука при всеки повод, когато има уши да я чуят: така напълно ще бъдат пречистени, оправдани посветените сърца, оценявайки Божията добрина. Z'97-306 R2232:5 (Hymn 179)