25 Октомври

"Ако би забелязвал беззаконията, Господи, то кой, Господи, би могъл да устои? При Тебе, обаче, има прощение, за да Ти се боят." Псалм 130:3,4

Колко скъпоценно е такова уверение, когато душата е болезнено чувствителна в своето несъвършенство, в своята неспособност напълно да се съизмери със съвършения закон на праведността! Колко благословено е да знаем,че когато нашите сърца са лоялни и верни, нашият Бог не отбелязва неизбежните несъвършенства на земните ни съдове! Ако идваме ежедневно при Него за изчистване, чрез заслугата на нашия Изкупител, нашите поражения не ще ни се припишат, а ще ни бъде простено и ще бъдем пречистени. Съвършената праведност на нашия Спасител е победната деха, като облечени в нея, ние можем да дойдем при Бог със смирено постоянство, кураж, дори до самото присъствие на великия Йехова, Царят на царете и Господ на Господарите. Z'15-344 R5802:5 (Hymn 213)