24 Октомври

Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мене. Йоан 12:46

Светият дух е светлината на църквата, с която ние сме специално ръководени в истината. Апостол Петър ни казва, че имаме повече от сигурно Словото на пророчеството, с което правим добре, като пазим светлината му, която свети в тъмно място. (2 Петър 1:19) Светлината по пътя на праведния " свети повече и повече, докато стане съвършен ден". Ние все още сме в тъмно място и ще бъдем, докато тъмнината не си отиде и не настъпи деня. И така, както Петър ни казва, ние пазим Словото на пророчеството, докато "се зазори".Така откриваме, че един стих помага за изясняването на друг. Z'13-324 R5339:1 (Hymn 260)