23 Октомври

"А вие възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвета вяра и се молите на Светия Дух." Юда 20

За някои, молитвата понякога може да бъде досадна, скучна, но за истинският Християнин молитвата е едно от най-великите Божии благословии. Негова привилегия да пристъпи към трона на небесна слава и да получи милост и също да намери благосклонност за помощ във всяко време на нужда, това е привилегия със стойност, която може да се оцени високо... Тази благословена привилегия на молитвата принадлежи на Господното семейство, защото те са негови и имат достъп до Него постоянно чрез техния велик Адвокат, техният Изкупител. Z'09-188 R4419:2 (Hymn 241)