22 Октомври

Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа. Ефесяни 2:4,5

Колко чудесна е тази любов на Бога и любовта на Христос! Колко невъзможно изглежда за нас да измерваме нейната дължина, ширина, височина и дълбочина! Тези, които са възприели Господ като техен Спасител и са влезнали в заветна връзка с него, давайки му всичко свое, макар и малкото, което имат, и са приели от него участие във всички тези благословии на всичко, което е осигурил, ако някога са паднали духом поради слабост или опозиция, или каквото и да е, те трябва да си припомнят голяма любов, която Отца има към нас и която е споделена със Сина; любовта, с която Той не само ни изкупи, докато още бяхме грешници, но която до сега ни призовава и ни показва прекрасните благословии и привилегии, като ни прави сънаследници с Христос, нашият Господ, така че каквото и да е, ще го изстрадаме с Него. Z'05-139 R3553:5 (Hymn 296)