21 Октомври

"Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие." Псалм 84:11

Нашият текст е голямо окуражение за класа на Давид, обичният клас, осветените, членовете на Христос. За тези Господ Бог е едновременно слънце и покрив; Той не само ги просвещава, но те не ще страдат от нараняване, заради благословиите, с които Той ги възнаграждава. Той ще ги закриля от всички врагове и от всичко, което има тенденция да ги наранява; всичко ще работи за доброто на тези, които Го обичат, на призованите според Неговата цел. Благословени с такива уверения, ние ще погледнем по- нататък в бъдещето с радост и сигурност, доверявайки се, че ще имаме дял в победната награда, която Бог е обещал на верните. Z'08-237 R4219:6 (Hymn 273)