20 Октомври

"Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. " Матей 5:10

Текстът се отнася за общия принцип, провъзгласен от нашия Господ, "Чрез много страдания ще влезете в царството". Не защото божествената сила не е достатъчна, за да ни предпази от страданията, нито защото Господ не се интересува от нашите дела, но тъкмо обратното; защото според божественият тест, поставен върху църквата, новата природа може да се развие, възпита, кристализира само чрез изпитания и тестове, които земните членове в плът могат да издържат чрез лоялността към Господа. Тези тестове могат да дойдат по различни линии: вяра, послушание, издържане, любов и т.н. И само на победителите е обещана наградата. Но благодарение на Бога, благосклонност във време на нужда ни е обещана. Ако сърцата ни са лоялни и отдаваме най-доброто от себе си, Господ ще се погрижи за останалото. Z'09-39 R4326:1 (Hymn 222)