19 Октомври

"Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие. А друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия Благотворната душа ще бъде наситена; И който пои, сам ще бъде напоен." Притчи 11:24,25

Очевидният извод тук е, че Господ е доволен да види своите люде, че култивират дълбочина в сърцето и ума си- щедрост в пропорция с тяхното знание за него и неговата шедрост. Писанията никъде не декларират, че причина за постигане на абсолютен недостиг на някои е доказателство, че в миналото, когато те са имали, не са давали за благотворителност, за Божията служба. Но тези духовни слова са заради такава поука. Във всички случаи е полезно да дадем доказателства от сърце и че всяко Божие чедо ще получи благословии от Бога всеки ден, когато е честно и внимателно, като се моли и с любов остави семето, посадено от Бога за служба, да расте според мъдростта и преценката, които Той ще ни даде. Z'16-219 R5927:2 (Hymn 226)