18 Октомври

Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. Йоан 4:24

Ние трябва непрекъснато да имаме в предвид, че Бог е Дух с неограничена сила; че Той може да чете и най-дълбоките мисли и намерения на сърцето, така че всяко поклонение или служба, които можем да отдадем и които Той може да възприеме, трябва да се чистосърдечни- отдадени с Дух и истина. Той търси само тези, които му се покланят, но от този клас са само малцина в сегашно време. След Завета на милостта ще се съберат всички от дома на вярата, царското свещенство и голямото множество от образни Левити, после като още по-голяма Божия милост, Новия завет ще свидетелства на хиляди от света, заставени към праведност- и те всички ще могат да видят, да опитат любовта на Бог и благословиите на праведност, до степен, че ако дойдат до хармония на сърцето с Него, ще бъдат съответно възстановени, ще се напише отново божествения закон за всеки характер и същество. И така накрая, макар и със света, само тези, които ще почитат Бог с Дух и истина, ще бъдат последно одобрени и възнаградени с вечен живот след хилядогодишния век. Z'09-173 R4410:6 (Hymn 65)