17 Октомври

" Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелствуват за Мене" Йоан 5:39

Както нашият текст показва, Господ е разкрит в Светите Писания и тези, които биха искали да го познаят, трябва да търсят информацията от там. Под божественото провидение, апостолите, пророците и учителите са необходими и важни. Но никое слово на човек не трябва да бъде взето вместо Божието слово. Напротив, техните презентации трябва да са в уинисон само с това, което са намерили в Писанията и е необходимо да се разпознава тази хармонията с помощта на Светия Дух. Писанията трябва да се изследват, но само като се дойде в състояние на хармоня на сърцето и на желание за учение, след това се направи пълно посвещение и се получи Светия Дух. Тогава може да се надяваме да разберем божественото послание да получим вечен живот, който е обещан на тези, които са ръководени и учени от Господа. Z'09-54 R4334:4 (Hymn 296)