16 Октомври

"Но облечете се с Господа Исуса Христа" Римляни 13:14

Нашите сърца са вече посветени на Господ. Ние сме вече осиновени от неговото семейство с раждането ни от неговия Свят Дух. Но нашата плът не е съвършена и продължава да обича много от дрехите на старата природа, които трябва да сложим настрана. Постепенно трябва да заместим новите дрехи с небесната ливрея, с която всички могат да ни познаят външно, както и с изповедта да бъдем деца на Бога, братя на Христос, " наследници на Бог и сънаследници с Исус Христос, нашият Господ". Да се облечем в Христос не е работа за момент, нито за час, нито за месец, нито за година; то е работа за цял живот. Но като започне, не може да бъде спряна. И трябва да сме сигурни, че никога не можем да се облечем напълно с характеристиките на Христос. Както и да е, Господ ще види нашите усилия, нашата силна борба да съблечем старата природа, да отстраним делата на плътта и да се облечем с дрехата на праведността, подходяща за нашата връзка с него - ливреята, дрехата, където ще ни раздели от света и ще ни освети в Бог чрез Исус Христос, нашият Господ. Z'09-151 R4402:3 (Hymn 82)