15 Октомври

“Бъдете винаги готови да отговаряте, (но с кротост и страхопочитание), на всекиго, който ви пита за вашата надежда.“ 1 Петър 3:15

Следвайки този курс- проповядване на Евангелската надежда- ние следваме Господаря и апостолите. Те са имали толкова много от този дух на надежда, доверие, сигурност, любов и радост, че са могли да се радват, даже в страданията. Апостолите са пяли песни към Бога, така че са се считали за достойни да споделят страданията на Христа, за да споделят и Неговата слава. Нека тогава, мили братя, осъзнаем, че светът има достатъчно сълзи и мъки, а и страхове. Нека все повече изполваме нашето време, сила, таланти, радости и т.н. освобождаване на света от неговия стрес. Нека чуят думите на Исус:“Бог ще обърше всяка сълза от очите ви.“ “Бъдете свети, както е свят вашия Отец на небето“. Както ще бъде великата Божия работа на бъдещето, чрез Христос и църквата, да се изтрият всички земни сълзи, така нека отмахнем някои от тях в сегашното време. По този начин ще помогнем да се подготви пътя на света към неговото завръщане обратно към Бога, в дружба с Него, а ние трябва да вървим внимателно в стъпките на Исус сега и да се окуражаваме един други в добрия път. Z'13-107 R5214:4 (Hymn 280)