14 Октомври

„Но уморявам тялото си и го поробвам” 1 Коринтяни 9:27

Нашият текст е велик урок сам по себе си. Донася до нашето внимание факта, че както апостолът трябва да разпознава нас като нови създания в Христос Исус, с който „ старите неща преминаха и всички нови неща станаха нови“ и от тази позиция ние действаме като нови създания и трябва да спазваме непрекъснатото наблюдение върху старата природа, нейните желания и слабости, трябва да държим обаче новата природа и по-високия закон, като му се подчиним постепенно и се надяваме, молим се за победното превръщане в първото възкресение, в което новото създание, новия ум и воля, ще бъдат облечени с духовно тяло. Такъв контрол на старото тяло ще включва мъдрост и контрол във връзка с какво ядем, също какво пием и носим, нашите действия, думи и мисли. Z'08-361 R4289:1 (Hymn 150)