13 Октомври

„Потърсете доброто, а не злото, за да живеете“ Амос 5:14

Най- голямата привилегия на днешното време е да влезнем в избраната компания на Божиите светии. За да влезем в нея, вяра и подчинение са необходимите изисквания. Тази вяра трябва да разпознае Исус като Божието Агне, носителят на греховете. Трябва да го разпознаем също като Път и Пример. Ще има награда за тези, които имат неговия дух, неговото разположение и които искат да вървят в неговите стъпки през сегашния живот. Такива евентуално ще спечелят неговата слава, почест и безсмъртие- царството. В сегашно време те изглеждат от светска гледна точка, че са на неблагоприятната страна, борба със света, плътта и Противника. Светът не разбира какво удоволствие и колко благословии те наистина имат, като са отдали своята воля на Божията и какво съответно получават от Духа на Господ. Това само по себе си е мир и благословия, които света не може да отнеме, нито да даде. Каквото другите хора търсят и не могат да намерят, Божиите светии го имат. Z'13-156 R5243:5 (Hymn 123)