12 Октомври

„Но разумните ще разберат.“ Даниил 12:10

Мили възлюбени, на нас ни е разрешено да се радваме на чудесни неща! С Божията милост, имаме привилегията да видим значението на нещата, които са били някога мистерия, не само за нас, но и за нашите родители. Докато някои от Вавилон отиват към безверие, други обаче излизат от него и стават по-силни духовно, като навлизат в надеждата „ която е зад завесата“. Ако Христос е нашият Предтеча, ние трябва да влезем там с Него. За да стане това, означава да бъдем участници с Мессия, както символично е представено. Истинската църква трябва да се свърже с Христос в неговото царство. После ще дойдат обещаните благословии към „ всички семейства на земята“. Ако преследваме последователността на божествения план на вековете, нашите сърца са пълни с благодарност към Бог. Ние виждаме, че новата диспензация е изпълнена с това „време на беда, което никога не е било“; и че това време на беда е локализирано сред другите пътища, както пророкът казва, че „ много ще пътуват и знанието ще се увеличи“; че ще има време на страдание; но „ разумните ще разберат“. От този източник дали разумните получават инструкции? Те ще разберат според мъдростта от горе, като смирено приемат божественото Слово и като бъдат благословени за това. Z'12-278 R5092:6 (Hymn 333)