11 Октомври

„Понеже ти си казал: Господ е прибежище мое, И си направил Всевишния обиталището си, затова няма да те сполети никакво зло“ Псалм 91:9,10

Бог така е наредил, че само истински посветените ще бъдат предпазени от грешка в този зъл ден. Всеки ден ние се учим да оценяваме повече и повече божествената милост, която е осветила очите на нашето разбиране и ни е разрешила да видим вътрешната сила и красота на божественото Слово и план. Ако после, чрез божествената милост, сме направени по- силни в Господа и ни е дадена възможност да „стоим твърдо“, докато хиляди се провалят в тяхната вяра и твърдост, нека тогава „ се радваме със страх“ (благоговение). Нека този, който се чувства силен и добре подкрепен, не бъде „високомерен“, но да „внимава да не падне“. Смирение и стремеж към Господа са условията, поради които получаваме велики благословии и също са условия, при които ще останем до края- докато нашата „промяна“ дойде и се установи в слава благодатта на нашите слабости. Z'11-438 R4926:5 (Hymn 120)