9 Октомври

„Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести.” Псалм 103:2,3

Порок Давид е отправил тези думи като евреин и може би е мислел за своето собствено физическо оздравяване и благославяне като доказателство за Божията милост под Закона. Но пророческото приложението на този Псалм към духовния Израел е даже по- интересно. Духовният Израел са нови създания и имат това съкровище в земни съдове. В тях те обаче имат новия ум, който разпознава лечението, прошката , помиряването с Бог; и според Божиите обещания, всички неща работят заедно за доброто на новото създание, защото то обича Бог и е призовано според божествената цел. Непрекъснато новото създание има причина да възкликва думите от нашия текст. Апостол Павел, носейки същите мисли, декларира, че великия Откупител ще представи своята църква пред Отца, без петно и със съвършена любов- посята в слабост, възкресена в сила; посята в безчестие, възкресена в слава; посята в човешко тяло, възкресена в духовно. Ние ще бъдем като Него, ще го видим какъвто е и ще споделим Неговата слава. Z'12-71 R4981:4 (Hymn 327)