8 Октомври

“Само бойте се от Господа, и служете Му искрено от все сърце; защото помислете колко велики дела извърши Той за вас.” 1 Царе 12:24

Като помощ за нашия отслабващ стремеж, трябва да бъде непрекъснатото самонапомняне за големите Божии благословии към нас. Ако се научим да оценяваме добрината на Господ, ако правилно я разглеждаме, влиянието й ще бъде укрепване и постигане на по- голяма лоялност към Него от наша страна. Ако пропаднем в търсенето на Божията служба от цялото си сърце, след като сме станали Негови люде и сме влезнали в заветна връзка с Него, получавайки от неговата милост и благословии в този живот, а също и с обещание за идващия живот, то това би означавало лудост, която ако постоянства, ще доведе със сигурност да унищожение. Вярност към Бог трябва да бъде основния ключ на всички наши желания. Z'03-218 R3224:4 (Hymn 243)