7 Октомври

„Вършете всичко без роптание и без препиране,за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света.“ Филипяни 2:14,15

В следването на стъпките на нашия Господ Исус, бягайки за великата награда, поставена пред нас в Евангелието, ние не трябва да мърморим по пътя, намирайки трудности в неговата стръмност; нито да имаме разпри във връзка с това, нито да търсим други пътища, освен тези, които божественото провидение е отбелязало за нас, като осъзнаваме, че Господ знае точно от какъв опит се нуждаем за нашето развитие в училището на Христос; и като осъзнаваме това, ако е възможно, да се подчиним, докато нашите устни изричат оплаквания и недоволство към Господ и товара, който е разрешил за нас; защото това ще означава, че имаме малко съчувствие към духа и неговите разпореждания; и такова подчинение, ако е възможно ( а то не ще е възможно), не би се одобрило от Бог, нито би ни дало наградата. Z'11-441 R4929:5 (Hymn 197)