6 Октомври

„В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.“ Римляни 12:10

Истината изглежда, се захваща по-добре за силните характери, отколкото за слабите. Тези, които имат в плътта си повече твърдост, упоритост и войнственост от другите, които са по- пластични, са възприети от Господ като членове на „малкото стадо“ на победителите. Макар че виждаме, че най-голямото качество, което ни прави възприемчиви за Господ, което ни квалифицира за победната позиция, е сериозен недостатък в някои отношения, когато бройката на църквата се запълни. Дори диамантът, заобиколен от кал, не може да среже нищо, не може дори да надраска повърхността; но когато дозина диаманти са заедно и колкото повече елементът кал се отстранява, толкова повече даимантите могат да режат. Така е и с Господните скъпоценности- колкото повече те са заедно, толкова повече са бодри, повече възможности ще има за триене и повече необходимост ще има те да бъдат запечатани и покрити със Светия Дух, който като олио ще ги предпази от триенето. Z'12-99 R4995:5 (Hymn 23)