5 Октомври

„За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепя” Филипяни 4:13

Независимо дали сме родени с малко или с голямо самочувствие, тези, които идват в Божието семейство са поставени да се учат в училището на Христос- да бъдат направени в хармония с божествения страндарт. Тези, които са естествено с по- голямо самочувствие, трябва да се научат на смирение- чрез инструктиране, ако желаят- иначе чрез опит. И те трябва да се научат да се радват на унизителни ситуации. Има доказателства, че Божието провидение ръководи техните дела и ги подготвя за царството; защото без смирение и покорство, никой не е подходящ за царството. Тези с голямо самочувствие трябва да се научат да са смирени и да вярват на Бог, а не да разчитат на себе си и така да си осигурят баланс; по същия начин пък тези с ниско самочувствие трябва да научат урока на увереността. Не себеувереност, нито да разчитат на себе си, но увереност в Бог и опора в неговите обещания “ благоволение за помощ във всяко време на нужда“. Това поддържа желаното смирение и кротост, дава кураж и сила, предложени с думите на апостола:“ Мога да върша всички неща чрез Христос, който ме подкрепя.“ Както Павел също декларира, „Всичко необходимо е от Бог!“ Z'12-319 R5113:3 (Hymn 93)