4 Октомври

„Ние трябва да вършим делата … докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи.“ Йоан 9:4

Запитай се „Какво правя?“ После сложи настрана тегобите и пречките и увеличи своите усилия. Можеш да си сигурен, че ако не си служител на истината по един или друг път, сега отворени за нас, ти не си достоен за нея и ще загубиш стойността й, защото сега е времето за жътва, пресяващото и разделно време. Много неща ще имат за цел да те отделят от истината; бащи, майки, синове и дъщери, братя и сестри ще ти опонират и ще търсят как да те отделят от истината и нейната служба. Но ти трябва да си спомниш думите на Господ, че „жътвата“ не е време за мир, но напротив, със сигурност ще произведе разделяне и отдалечаване на житото от всичко друго. Виж и притегли всички Негови думи по този въпрос. (Матей 10:30-39 и Лука 18:28-30) Z'87-Sept., p.2 R969:5 (Hymn 309)