3 Октомври

“Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов.” Йоан 15:10

Нека бъдем внимателни повече от всякога към Словото Божие, мили мои!; нека поради невнимание да не даваме доказателства, че отпадаме от любовта. Нашият Господ показва, че неговото постоянство в любовта към Отца, като обичан Син, с всичко включващо тази любов, е поради неговото подчинение към волята на Отца; и сследвайки същата линия, той изисква от нас да бъдем послушни към него, за да живеем в неговата любов и да споделим неговия трон и слава. Господните инструкции и наредби нямат цел да ни сплашат, нито да изгонят нашето щастие. Напротив, „Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.“(Йоан 15:11). Тези, които дават сигурни доказателства, че живеят близо да Господ добре знаят, че подчинението на Господните думи, заедно с привилегията да пребъдват в него и неговата любов, са наистина най-голямата радост, радост, която напълно натежава във всички дребни удоволствия, които света може да предложи. Това е радостта и мирът, които „ надминават всяко разбиране“, които управляват сърцето у които носят обещание, уверение, „ не само за живота сега, но и за този, който ще дойде“ Z'12-259 R5082:6 (Hymn 172)