2 Октомври

“А бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. “ Ефесяни 4:32

Всеки един от новите създания, синове на Бог, приел заслугата на Исус, поема отговорност за своите собствени слабости; но божествената сила е осигурила заради Христос свободен отказ от тях, когато те знаят за тези слабости и помолят за прошка. Но прошката на Божиите деца за техните прегрешения е във връзка с духа на опрощение от тяхна страна към братята им, защото „ ако не си прощавате един другиму прегрешенията, и вашия Небесен Отец не ще ви прости“. „С каквато присъда вие осъждате, така ще бъдете съдени: и с каквато мярка“ на благоволение вие съдите другите, със същото ще бъдете съдени и вие. Колко чудесна е божествената организация! Колко благословени, колко полезни и от помощ са тези приготовления за царството! Z'12-359 R5135:4 (Hymn 198)