1 Октомври

„Понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне.“ Галатяни 6:7

Докато всяко дело, дума и мисъл носят своите крайни резултати в живота на всеки Християнин, все пак нито една мисъл, дума или дело не носят тежест за решение, било то добро или зло. Когато сме по- лоялни, тогава сме и по- верни, по-малко спънки ще правим и ще бъдем по-близо до образа на нашия Спасител, по-голяма ще е нашата награда, както апостолът казва:“Звезда със звезда се различават по слава, така ще е и при възкресението от мъртвите.“ Тези, които са от света трябва да знаят, че всяко добро или зло действие ще има влияние върху изпитанието им за живот или смърт под месианското царство. А всеки Християнин, който е встъпил в завет да бъде мъртъв с Христос, за да живее с Него, да страда с Христос, за да управлява с него- всички трябва да знаят, че всяка дума, всяка мисъл и акт, носят големи резултати. Въпреки че, както апостолът казва, всички трябва да вървят през живота си благоразумно, мъдро, търсейки да знаят и да правят неща, които са задоволителни за Бог, за да вземат най-голямата награда. Z'13-126 R5226:5 (Hymn Appendix O)