30 Септември

„И Господ вървеше пред тях, денем в облачен стълб, за да ги управя из пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети, та да пътуват денем и нощем.“ Изход 13:21

Каквото е направил Господ всеки ден за даване на посока на плътския Израел, със сигурност прави и с еквивалентно равния духовен Израел. Всички, които биха се намерили верни, всички Израелтяни, като тръгват за пътуването живот всеки ден, към битката живот, към изпитания и тестове, по пътя те трябва със сигурност да погледнат към Капитана на тяхното Спасение, чрез когото Сатана и неговите последователи ще бъдат победени, чрез когото ние самите ще имаме победа... Кой от духовните Израелтяни може да си позволи да се пенсионира в края на деня, без ретроспективно да извика в ума си добрините на Господ и да не желае да продължи благсклонността и протекцията на сенките на нощта? Z'07-236 R4039:1 (Hymn 110)