29 Септември

“Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.” Йоан 13:17

Ние никога не сме изцяло доволни от себе си в мисли, думи и дела, докато сме в плът; и затова никога не ще сме изцяло задоволени и от другите; но ние можем, ние трябва с благосклоността на Бога да решим, че ще учавстваме във всичко това, само ако сърцата ни не са засегнати. Нищо друго не е задоволително за нашия Бог, за когото ние сме „сгодени“ като членове на чиста, девствена църква. Ако не дойдем до този основателен и възможен стандарт, ние не ще успеем да утвърдим нашето избиране в класа на невястата. Но ако вършим тези неща, ако сърцата ни са с този стандарт и търсим ежедневно да живеем според най-добрите ни възможности, нашия Небесен Младоженец ще се радва да ни има като членове на класа на избраните. О, колко зависи от нас да научим този урок! Z'09-255 R4460:6 (Hymn 109)