28 Септември

“Всеславна е царската дъщеря във вътрешността на палата; Облеклото й е златоткано.” Псалм 45:13

Господ търси тези, които му се покланят от все сърце, с всичката тяхна сила, с целия техен ум. Тези всесърцати съставляват класа, който Господ специално търси като царица през хилядолетното царство, невястата, жената на Агнето и сънаследница с Него. Той е наредил, че само такива могат да са членове на царската фамилия и участници в божествената природа, казвайки :“ Които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му“. На тези Той ще даде благосклонност и слава и нищо добро няма да им бъде спестено, защото те вървят праведно. Z'08-299 R4256:1 (Hymn 78)