27 Септември

„Пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.“ Йоан 14:3

Нека, мили братя, имаме в предвид идването на нашия Господар и сега по времето на неговата парусия ( невидимо присъствие), имаме пълното въздействие и сила върху всяка наша дума и акт; да, върху всяка наша мисъл. Нека надеждата, че скоро ще изпитаме нашата промяна при възкресението и ще сме като нашия Спасител, ще го видим какъвто е, като ще споделим неговата слава във великата епифания или да сияем като синове на Бога в славата на царството, ни ентусиазира- нека енергизира нашите сърца, освободи нашите устни и ни подсили във всяко задължение, привилегия и възможност- да служим на нашия Господар и дома на вярата. Ако тази надежда е била котва за Божиите люде през толкова много векове, колко повече трябва да означава за нас, които живеем сега, в самото време на неговото присъствие, чакащи неговия апокалипсис. Z'03-150 R3193:6 (Hymn 30)