24 Септември

„Като от тлъстина и мас ще се насити душата ми; И с радостни устни ще Те славословят устата ми. Когато си спомням за Тебе на постелката си Размишлявам за Тебе в нощните стражи.” Псалм 63:5,6

Който има време за размишление, ще получи големи благословии, ако неговите мисли са обърнати към Всемогъщия, оценявайки неговата добрина, търсейки да отдаде слава на Бог за неговите многобройни милости, мислейки за Бога през време на нощните будувания... Ние трябва да мислим за Бог като персонифициране на всичко, което е праведно, любящо, мило, мъдро като характер и принцип. Това трябва да ни стимулира да бъдем като Него. Колкото повече оценяваме почтения характер, повече ще желаем да му подражаваме. Колкото повече виждаме Божиите велики дела в природата и чрез милостите към нас, в същата пропорция, сърцата ни трябва да го славят. Z'15-312 R5785:5 (Hymn Appendix A)