22 Септември

„Тогава запяха Моисей и израилтяните тая песен Господу, като говориха с тия думи… Господ е сила моя, песен моя. И стана ми Спасител; Той ми е Бог, и ще Го прославя, Бащиният ми Бог, и ще Го превъзвиша.“ Изход 15: 1,2

Било е подходящо, а и ние ще одобрим това, че Израелтяните е трябвало да отдадат слава на Господ за тяхното избавление от египетското робство, така че още повече е подходящо духовния Израел да разпознае още по- голямото освобождение от силата на Сатана и греха, постигнато за нас чрез кръвта на Агнето Божие, което умря за нашите грехове. Ако неграмотните хора, които са измерили робството като дълъг период, но не са имали предимствата на сегашния Евангелски век, са отдали благодарност на Господ, то колко повече ние трябва да го правим, които опитваме от неговата добрина, призовани сме да изказваме слава на Този, който ни повика от тъмнината в неговата чудесна светлина! (1 Петър 2:9) Не е чудно тогава, че Писнаията навсякъде говорят, че Божиите хора са служители на истината и декларират, че Господ не само е отделил стъпалата ни от ужасната яма и клеят на греха и смъртта, но в допълнение сложи в устата ни нова песен - любящата нежност на нашия Бог. (Псалм 40:2,3) Z'07-158 R3998:6 (Hymn 79)