21 Септември

„Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.“ Ефесяни 6:11

Божиите деца трябва да знаят, че не са заблудени в греха или в негова служба; до такава степен те трябва да заслужат своя цвят и да вземат позициите на Бога. Когато Християните решат да устоят срещу Сатана и неговите хитрини, те са освободени от неговите атаки- не че той ще побегне от тях, защото ще се почувства уплашен, но наистина ще ги остави. Той ще отстъпи, точно както армия отстъпва, щом разбере, че вратите на града са здраво защитени и атаките са безмислени. Ако Противникът намери силно защитена и устояваща воля, той ще напусне отведнъж. Но ако има следа от грях, някаква тенденция да се счете обекта за грях, входът за Противника отведнъж е освободен; той ще поднови атаките и подсили нещата, поставяйки ги в най- измамната светлина, за да вземе контрол, така че да влезе в сърцето и да намери там слабост. Все пак е от голямо значение Божието дете да вземе позитивно и навременно решение, когато осъзнае, че е подлъгано от дявола. Дори момент на колебание е много опасен. Тези, които взимат позицията на Господа, който отдаде напълно себе си и неслужейки на себе си, е обещал да ги предпазва. Той може да разреши да бъдат връхлетени за малко, но ще ги избави, доколкото те останат лоялни и истински към него; и те ще бъдат по- силни като резултат от изкушенията. Z'16-148 R5896:6 (Hymn 44)