20 Септември

„Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света.“ Йоан 6:33

Колкото повече хората са удовлетворени със земни неща, толкова по-малко ще имат склонност към небесните неща и колкото ние сме удовлетворени от небесните неща, толкова по-малък апетит ще имаме към земните неща. Новата природа разцъфтява за сметка на старата природа; новата амбиция, надежди и желания, за сметка на старите. И по същия начин старата природа разцъфтява за сметка на новата във всички дейности на човешкия живот. Нека тогава осъзнаем разликата между храната, която се разваля и храната, която донася божествени благословии- вечен живот- нека да изберем и да се храним все повече и повече от Господ и неговото Слово и така да растем в сила и мощ в Господа; да бъдем все по- малко свързани със света, неговия дух, надежди и амбиции. Ние търсим небесна страна, небесно царство, небесна природа, небесни качества, които са подготвени от небесната природа. Ние сме намерили най-великият Дарител на живот, Единственият, който снабдява този Хляб от небето. Наша привилегия е да бъдем разпространители на този хляб. „Дайте им да ядат“.“Този, който има уши, нека чуе“. Z'04-79 R3334:4 (Hymn 96)