19 Септември

„Братя, молете се за нас.“ 1 Солунци 5:25

Не ни е дадено да упражняваме сила към опозицията, нито да викаме за нашите права. Ние трябва да си спомняме, че в процеса на изграждане като войници на кръста, доброволно сме отдали нашите земни права, за да бъдем участници с Капитана на нашето Спасение, който е разрешил всички негови права му бъдат отнети, дори до смърт. Както последователите на Исус са станали явни за света и ангелите, на тях също им е било разрешено да се укрепват и изграждат един друг чрез най-святата вяра, чрез любовта и стремежа към Господ и неговото послание. Ние добре трябва да си спомним нашата привилегия да се молим един за друг под такива обстоятелства. Ние не бихме молили Господ да отмине нас или другите с изпитания или тестове, защото е според Божията мъдрост да определи какви да бъдат те за нас, но е наша привилегия да се молим един за други и за себе си- да се молим, че тази милост, която Бог ни е обещал, да ни помага във всяко време на нужда. Z'16-221 R5928:5 (Hymn 115)