18 Септември

„А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам!“ Йоан 20:19M

Мнозина са в такива обстоятелства, че не могат да удовлетворят желанието на техните сърца във връзка с честото събиране с другите от пресвятата вяра и да разговарят за добрите новини, които Господното слово обещава; но изолираните не трябва да се чувстват разочаровани, че Господното Слово казва, че Той ще се срещне с двама или трима, но не обещава това на самотните. Те по-скоро трябва да видят какво осигурява Господ на тези двама, които се срещат и дискутират неговото Слово заедно... ние трябва да сме уверени, че тези, които имат възможности да се срещат и да разговарят и които не са използвали тези възможности, изразяват липса на интерес към нашето велико спасение и такива са склонни да загубят интерес и да отпаднат от Господните инструкции и може да отпаднат от категорията негови „съкровища“, които Той събира. Ако напротив, някой чувства минимален интерес към небесните неща и е изложен на дискусии за чертите на божествения план и неговите обещания, но е щастлив само когато се обръща разговора към светски неща, бизнес и т.н., е неблагоприятен знак. Господ не иска да приближава такива и да отваря тяхното разбиране за Писанията, както със сигурност иска да го направи за тези, които са гладни и жадни за истината Му. Z'01-136 R2802:1 (Hymn 329)