17 Септември

Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място? Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата си, и не се е клел на лъжа. Псалм 24:3,4

Тези, които са направили пълно посвещение на сърцето към Господа, са основали чистота в сърцето си под закона на любовта. Но въпреки чистотата на техните сърца, техните намерения, тяхната воля да изпълнят царския закон на любовта, това е битка от голяма величина. Законът на плътта и неговата наследствена греховност е строг закон на егоизма, в противоположност на новия закон, към който те принадлежат- законът на любовта.Тяхната невъзможност да живеят според стандартите на този нов закон трябва да е от липса на воля, липса на намерение на чисто и лоялно сърце. Какъвто и провал те да направят, колкото и да имат недостиг за победа, може да е поради слабост на плътта и греховност от Противника, като техните чисти сърца не са устояли. Тук Господните обещания ни помагат, като ни уверяват, че Той знае нашите слабости и неустойчиви страни, както и хитрините на дявола и влиянието на духа на света, които са в противоположност с духа на любовта. Той ни казва, че можем свободно да отидем пред трона на небесната благосклонност, за да получим милост във връзка с нашите падения да живеем според високия стандарт, който нашите сърца разпознават и към който се стремят. Той също ни уверява, че ще намерим благосклонност, за да ни помогне във всяко време на нужда. Z'12-336 R5123:4 (Hymn 150)