16 Септември

„Дечица, пазете себе си от идоли.“ 1 Йоан 5:21

Злото е коварно, всяко отклонение от пътъщата, всяко изоставяне на божията пътека, означава отделяне от праведноста до степен, чиято сериозност не ще можем да оценим в началото. Нека се научим, че единственият безопасен курс, който трябва да преследваме, е да вярваме в Господа и да сме доволни, че имаме каквото Той е решил да ни е осигури и да отказваме да имаме каквото и да било, което е в противоречие с неговата воля, колкото и желано да е, колкото и удовлетворяващо да е за човешките амбиции. Нека научим урока, че амбицията е опасно нещо- специално в нашето сегашно несъвършено състояние, където нашите преценки са повече или по-малко обвързани с погрешност, където знанието ни е несъвършено и където Сатана е сигурен да представи тъмнината за светлина и светлината за тъмнина. Нашите амбиции трябва да бъдат обуздани, да, всяка мисъл трябва да бъде поставена под съобразяване с Божията воля в Христос, ако искаме да бъдем на безопасна почва като нови създания в Христос Исус. Z'04-189 R3386:4 (Hymn 272)