15 Септември

„И да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство.“ Ефесяни 1:18

Изисква се време за сърцето и ума така да се извисят, че да погледнат към тези чудесни благословии, които Бог е осигурил за избраните. Но който има дори бегъл поглед към величието на Божиите заслуги към църквата, не ще бъде учуден, че в божия план, толкова либерален, близо деветандесет века се разрешава призоваването, дисциплинирането и усъвършенстването на светиите за великата и победна работа като сънаследници с Мессия. Те не ще мислят за странните огнените изпитания, с които Той тества всички, които е призовал, а ще ги приемат като изпитателни условия за избирането им във висшия клас на царството. Те трябва да рзберат, че както за нашия Господ Исус е било целесъобразно, въпреки неговия опит в небесните ширини, „да се научи на послушание, чрез нещата, с които пострада“ и да докаже своята лоялност към Отца чрез вярност дори до смърт, то още повече неговите последователи- чието предишно минало е на грешници- ще трябва да бъдат изпитани изцяло в смисъл на лоялност към техния Господ. Z'03-93 R3168:1 (Hymn 291)