14 Септември

„С нас е Господ нашият Бог, да ни помогне и да воюва в боевете ни.“ 2 Летописи 32:8

Каква поука има тук днес за Божите люде на духовния Израел ! Когато нй- горделивите, най- силните врагове изглежда, че труимфират над нас, когато те гръмко осъждат Бог и неговите обещания, то това е най-доброто време, в което ние трябва да се облегнем на божиите обещания с най-голямо доверие. Наистина, ние го отдаваме на нашия опит; тези от нас , които са с най-дълбоки корени и голяма основа, с надежда за сигурност, са закотвени към завесата; тези, които са засвидетелствали най- големи изпитания и са имали поводите да извикат силно към Господа за помощ, защото нямат земно рамо, на което да се облегнат. Мнозина са установили, че скъсването на земните връзки, означава затягането на небесните; че опозицията на света и Противникът означава увеличаване на духовната заслуга, защото „ по-голям е този, който е с нас, отколкото всички, които са срещу нас.“ Z'05-191 R3582:6 (Hymn 301)