13 Септември

„Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилстват, те ви правят да не сте безделни нито безплодни в познанието на нашия Господ Исус Христос. Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос.“ 2 Петър 1:8,11

Всички Божии хора, всички родени от Светия Дух, са вдъхновени от духа на Бащата, духът на любовта, духът на справедливостта и лоялността. Но какво да кажем за степента и богатството да имаме такава любов, която прониква във всички дейности на живота? Ако духът на Господ изобилства в нас, той ще повлияе върху нашата работа, удоволствия, домове, работилница, кухня, гостна стая, спалня, върху всички мисли. Това е изобилстваща любов, която се изисква, преливащо влияние на нашия Господ в живота ни и във всички дела за тези, които имат широко отворен вход към царството на Месия като членове на класа на невестата. Z'11-442 R4929:3 (Hymn 1)