10 Септември

„(Любовта ) всичко премълчава.“ 1 Коринтяни 13:7

Имам ли любовта, която „всичко премълчава“; която е импрегнирана срещу нападките на злото; която устоява злото, нечистотата, греха и всичко, което е в противоречие с любовта; която е едновременно искаща и търпяща заради Божията кауза, наказвана, поучавана, обиждана, със загуби и неправилно разбирана дори до смърт? „Това е победата, която завзема света, дори вашата вяра“- живот и вяра, чиито център е любовта към Светия дух, Господ и тези, които са негови и съответно със съчувствие към света. Съвършената любов може да издържи всички обстоятелства и чрез Божията милост да ни донесе победи и „ повече от победители чрез него, който ни обича.“ Z'11-423 R4919:1 (Hymn 209)