7 Септември

„(Любовта) не се раздразнява.“ 1 Коринтяни 13:5

Имам ли любовта, която е с добър характер, „ не се раздразнява“ до ярост- любов, която ми позволява да видя двете страни на проблема; която ми дава духът на здравия разум, като ми позволява да осъзная, че раздразнението и грубата ярост са не само непристойни, но най-лошите прояви, които нараняват тези, срещу които са отправени и са с пагубен ефект за моето сърце и тяло? Z'11-422 R4918:3 (Hymn 18)