6 Септември

„(Любовта) не търси своето“ 1 Коринтяни 13:5

Имам ли любовта, която е неегоистична, която не „търси своите собствени“ интереси преди всичко, а която дори желае да отдаде някои от собствените си права за интересите на другите? Или, притежавам ли егоизма, който желае не само моите собствени права във всеки случай, а дори изисква и правата на другите, несъобразявайки се с удобство и комфорт? Да имаме любов в този смисъл означава, че не ще вземем несправедливо предимство над другите , а че ще предпочетем дори да пострадаме от зло, вместо да вършим зло; да пострадаме за несправедливост, вместо да вършим несправедливост. Z'11-422 R4918:3 (Hymn 191)