5 Септември

„(Любовта) не безобразничи“ 1 Коринтяни 13:5

Имам ли любовта, която е учтива, „ която не безобразничи?“ Гордостта е коренът, от който израства всяко непристойно поведение, неучтивост, толкова присъщо на тези, които мислят себе си за някого, независимо интелектуално или финансово. Вежливостта се дефинира като мъничка любов; а учтивостта като любов на големите неща. Тайната на вежливостта е или повърхностно любезничене или любов от сърцето. Като Християни, ние трябва да имаме любов от сърцето, която да ни подсили да действаме с любезност и учтивост, не само към Домът на вярата, но и към нашите домове и в отношенията ни към света. Z'11-422 R4918:2 (Hymn 267)