4 Септември

„Любовта не се превъзнася, не се гордее.“ 1 Коринтяни 13:4

Имам ли любовта, която е смирена и „не се превъзнася и не се гордее?“Любовта, която има тенденция към скромност и не се хвали и не се възгордява? Имам ли любовта, която подтиква към добри дела, не за да бъдат видени от хората, но за да бъдат видени само от Бога; която не се превъзнася поради своето знание или милости, но в смиреност отбелязва, че всеки добър и съвършен подарък идва от Отца? И дали отвърщам на Него с любов и служба за всички милости? Z'11-422 R4918:2 (Hymn 224)