2 Септември

„Любовта е милостива.“ 1 Коринтяни 13:4

Милостив ли съм в моите методи, като търся да обуздавам маниерите и езика си, знаейки че те имат голямо участие във всяка сфера на живота? Имам ли тази мярка любов, която надхвърля моите действия, думи и мисли? Мисля ли за другите и внимателен ли съм към тях? Чувствам и изразявам ли милост към другите с думи, изглед и действие? Християнинът, повече от всички други, трябва да бъде милостив, учтив, мил в къщи, на работа, в църквата- навсякъде. Когато се навлезе в съвършената любов, постоянното усилие на сърцето ще бъде всяка дума и действие, както и мислите, провокирани от тях, да бъдат изпълнени с търпение и милост. Z'11-422 R4918:1 (Hymn 44)