1 Септември

“И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта. “ 1 Коринтяни 13:13

Изглежда невъзможно да се опише любовта, това чудесно качество, без което нищо не се възприема от страна на Бога! Апостолът няма намерение да дефинира любовта, но дава някои от неговите виждания.Тези, които притежават любов с такива характеристики са способни да я оценят, но не могат да я обяснят. Факт е, че такава любов, както животът и светлината, са трудни да се дефинират; и нашите най-добри усилия да я разберем е чрез нейния ефект. Това е Бог; неговото подобие в сърцето, в езика, в ръцете и в мислите- наблюдавайки всички човешки качества и търсейки да ги контролира. Където любовта липсва, резултатите са повече или по-малко зли; когато любовта присъства, резултатите се различават според степента на любов и са пропорционално добри. Z'11-421 R4917:2 (Hymn 165)