31 Август

„Пазете себе си в Божията любов“ Юда 21

Независимо дали съм нещо или нищо според Божията оценка, измерването е по-скоро според моята любов към Него, към братята, към Неговата кауза, към света като цяло и дори към моите врагове, отколкото според моето знание, слава или красноречие! Макар че не трябва тълкуваме, че някой може да има знание за дълбоките тайни на Бога, без да бъде роден от Светия Дух на любовта; защото дълбоките неща на Бога не се знаят от никой човек, но само чрез Духа на Бога; но някой може да изгуби Духа преди да изгуби знанието, донесено му чрез него. В измерването на характера тогава, ние трябва да поставим първо любовта и да я тестваме най-вече с нашата приближеност и възприемане от Бога. Z'11-422 R4917:6 (Hymn 166)